You are here: Home / Warga Perkhidmatan / Khidmat Sokongan Teknikal

Khidmat Sokongan Teknikal

  • Pendaftaran kultivar tanaman,
  • Pengeluaran benih dan bahan tanaman
  • Pengawasan serangga perosak
  • Siasatan tanah
  • Kejuruteraan pertanian