You are here: Home / Warga Perkhidmatan / Khidmat Penguatkuasaan Akta

Khidmat Penguatkuasaan Akta

  •  Akta Racun Makhluk Perosak 1974 
  •  Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan Kuaratin 1981
  •  Akta Perlindungan Varieti Tumbuhan Baru
  •  Lesen Eksport dan Permit.