You are here: Home / NEWS / Sebutharga Perkhidmatan Pembersihan Kawasan di Kompleks Teknologi Pertanian Sungai Udang - DIBATALKAN

Sebutharga Perkhidmatan Pembersihan Kawasan di Kompleks Teknologi Pertanian Sungai Udang - DIBATALKAN

Sebutharga Perkhidmatan Pembersihan Kawasan di Kompleks Teknologi Pertanian Sungai Udang - DIBATALKAN

JPNM.SH.8/2017

Filed under: