You are here: Home / Galeri

Galeri

Mesyuarat Program Kebun Kejiranan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS)

Melibatkan kerjasama Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Melaka bagi menjayakan Program Kebun Kejiranan di kawasan taman-taman perumahan di bawah seliaan pihak PBT yang terlibat.

Mesyuarat Program Kebun Kejiranan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) - Read More…

Document Actions