You are here: Home / BORANG MUAT TURUN

BORANG MUAT TURUN

 

Perkara

Nama Borang

 

Permohonan Pendaftaran Ladang Untuk Eksport

Borang LE-vii (2014)Permohonan Pendaftaran Fasiliti Pemprosesan/Pembungkusan Untuk Eksport


Borang FPPE-vii (2014) Permohonan untuk menduduki peperiksaan pemakai racun makhluk perosak

Borang A1 (Subkaedah 5(4))Permohonan untuk menduduki peperiksaan pembantu pemakai racun makhluk perosak

Borang A2 (Subkaedah 5(4))Permohonan/ Pembaharuan untuk lesen pengendali  kawalan makhluk perosak

Borang B (Subkaedah 6(2), 10(1) dan 10(2))Permohonan/ Pembaharuan untuk lesen pemakai racun  makhluk perosak

Borang D (Subkaedah 7(2), 10(1) dan 10(2))Permohonan/ Pembaharuan untuk lesen pembantu pemakai racun makhluk perosak

Borang F (Subkaedah 8(2), 10(1) dan 10(2)) Permohonan bagi mendapat/ membaharui lesen untuk menjual/ menyimpan racun makhluk perosak untuk dijual

Borang A (Kaedah 4)Permohonan bagi salinan lesen untuk menjual/ lesen untuk menyimpan racun makhluk perosak untuk di jual

Borang untuk dapatkan Salinan Lesen Untuk Menjual/ Lesen Untuk Menyimpan Racun Makhluk Perosak Untuk Dijual.

Permohonan pembelian racun makhluk perosak terkawal(kegunaan Ladang) 

Borang Pembelian Racun Makhluk Perosak Terkawal (Kegunaan Ladang)

Borang Pembelian Racun Makhluk Perosak Terkawal Kegunaan Ladang (Paraquat Dichloride).